BÚT CHIẾN ĐẤU VÀ HỘI KÍN NGUYỄN AN NINH - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: BCD_HKNANPre75
Nhà xuất bản: Hội khổng học Việt Nam
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 2 cuốn đóng chung

Giới thiệu sách

Hai ấn phẩm gồm "Bút chiến đấu" của tác giả Đông Tùng do Hội Khổng Học ấn hành năm 1957, "Hội kín Nguyễn An Ninh" của tác giả Việt Tha Lê Văn Thử do nhà xuất bản Mê Linh ấn hành năm 1961. Sách được đóng chung bìa xưa rất đẹp, Ấn bản Hội kín Nguyễn An Ninh có chữ ký và thủ bút của tác giả. Cả hai ấn phẩm này từng nằm trong tủ sách của nhà văn miền nam Ngọc Linh. Với lối đóng bìa rất đặc trưng. Cả 2 cuốn được bảo quản khá tốt. Sách đóng chung bìa xưa còn đầy đủ bìa gốc, ruột còn tốt và số trang đầy đủ.

BÚT CHIẾN ĐẤU 

Bàn đến lịch sử đấu tranh của một dân tộc, chúng ta không thể xem nhẹ dòng mực song song với dòng mực tuông đổ với bao dòng mồ hôi, nước mắt và máu tươi. Thiệt vậy, dân tộc Việt Nam suốt 80 năm tranh đấu toàn diện không ngừng- trong lĩnh vực văn hóa nói chung và văn nghệ, báo chí nói riêng, đã ghi lại trên trang sử oai hùng của dân tộc những nét son đậm đà sáng chói. 

Này những bài sớ, bài tấu và những bài điều trần lên nhà vua mọi nguy cơ vong quốc. Này những bài chiếu ( Cần Vương ); những bài hịch ( Bình Tây). Này những bài ca, bài báo, những sách vở sáng tác ở quốc nội hay hải ngoại với những lời lâm ly, hùng tráng, cổ động nhân dân làm cách mạng. Với những tài liệu chọn lọc, chúng tôi cố gắng biên tập lại và hệ thống hóa ra sau, hầu mong giúp một phần rất nhỏ tài liệu nước nhà, trong cuộc đấu tranh tự cứu, mà lãnh vực văn hóa đã đóng góp. 

Về phần phụ lục, chúng tôi cố ý chọn lọc những tác phẩm có giá trị về lịch sử mà vì lý do này hay lý do khác, ít được lưu hành trong nhân dân hiện nay, riêng chúng tôi nhờ điều kiện cá biệt, đã sưu tầm trong khi hoạt động chính trị ở hải ngoại trước đây bao nhiêu năm. 

HỘI KÍN NGUYỄN AN NINH

làm sống lại "Hội kín Nguyễn An Ninh" mục đích của tác giả ngoài việc "họa lại một bức tranh thật giống của một vị chiến sĩ tiên phong trong phong trào cách mạng" còn để vạch trần tội ác xấu xa bỉ ổi của thực dân Pháp đối với nhà cách mạng nhiệt thành yêu nước của ta trong thời tiền chiến cũng như đối với quần chúng nông dân dưới sự lãnh đạo khôn khéo của Nguyễn An Ninh.

0972 873 962