CÁC CUỘC PHIÊU LƯU TƯ TƯỞNG VĂN HỌC CHÂU ÂU THẾ KỶ XX

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CPPTTVHCA
Tác giả: R.M Albérès 
Dịch giả: Vũ Đình Lưu
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 685
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Âu Châu thế kỷ XX” của tác giả R.M Albérès, sách do dịch giả Vũ Đình Lưu phiên dịch, được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, sách dày 687 trang, lõi sách đẹp như mới. 

Ở cuốn sách này. tác giả đã thu thập những tài liệu có thể thể để viết về tính nhạy cảm của văn học châu Âu thế kỷ XX. Trọng tâm của nghiên cứu là năm nền văn nghệ phong phú nhất Tây Âu có liên lạc 

với nhau và tương đối được người thức thời đọc nhiều, vì văn được viết bằng năm thứ tiếng dễ học và nhiều người nói: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý. 

Tác giả còn không quên nhắc đến những tương quan của năm nền văn nghệ ấy với văn học Trung Cổ, văn học Bắc Âu và Tư Lạp Phu, văn học của giống người Ấn Âu, văn học Hung gia Lợi. 

Về nội dung cuốn sách, tác giả sắp xếp theo chủ đề, đây được coi là một phương pháp dành nhiều sự tự do cho sự suy diễn chủ quan, nhưng phù hợp với mục đích của phương pháp nghiên cứu theo cách so sánh các nền văn học. 

Về nền văn chương châu Âu, trong thảm cảnh lịch sử, linh cảm của nhà văn xưa nay vẫn đi trước lịch sử. Những ai đã sống trong cảnh trốn tránh của người bị “lùng bắt” hẳn đã nhận thấy rằng cảnh đời ấy đã được Graham Greene mô tả từ lâu. Ngày nay, tuy rằng người ta cho là văn chương không có ích lợi nhiều trong nền học vấn nhưng văn chương vẫn là một thứ “phong vũ biểu” duy nhất để hiểu hiện tại và dự tính tương lai. Văn chương có cái may mắn ấy vì nhà văn “cảm” thấy trước những bão tố lịch sử, “cảm” thấy trước lòng người sẽ nhân hậu hay vô đạo…

0972 873 962