Danh mục RM Albérès

VĂN HỌC THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Ấn phẩm “Văn học thế giới hiện đại” nguyên tác là "Les Littératures Contemporaines À Travers Le Monde", bản Việt ngữ của dịch giả Bửu Ý, bìa do họa sĩ Đình Cường trình bày. Nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu hiện còn rất đẹp (gồm áo ngoài, bìa và gáy sách) trang đầu tiên có chữ kí của chủ sở hữu trước. Ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Ở cuốn sách này, tác giả muốn giúp độc giả định vị, khám phá những liên hệ họ hàng giữa các nền văn học khác nhau được đem ra...

CÁC CUỘC PHIÊU LƯU TƯ TƯỞNG VĂN HỌC CHÂU ÂU THẾ KỶ XX

Ấn phẩm “Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Âu Châu thế kỷ XX” của tác giả R.M Albérès, sách do dịch giả Vũ Đình Lưu phiên dịch, được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, sách dày 687 trang, lõi sách đẹp như mới.  Ở cuốn sách này. tác giả đã thu thập những tài liệu có thể thể để viết về tính nhạy cảm của văn học châu Âu thế kỷ XX. Trọng tâm của nghiên cứu là năm nền văn nghệ phong phú...
0972 873 962