CÁCH MẠNG VÀ HÀNH ĐỘNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CMVHD
Tác giả: Nghiêm Xuân Hồng
Nhà xuất bản: Quan Điểm
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 404

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Cách mạng và hành động" của tác giả Nghiêm Xuân Hồng, do Quan Điểm ấn hành lần thứ hai năm 1969. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn đủ bìa gáy, dày 404 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn.

Nhiều sử gia thường vẫn mang so sánh cuộc cách mạng Nga 1917 với cuộc cách mạng Pháp 1789, để tìm hiểu những điểm tương tự cùng những trạng thái khác biệt. Sự so sánh là điều cần thiết, vì cả hai điều là những cuộc cách mạng lớn lao gây ảnh hưởng sâu rộng và hơn nữa, cuộc cách mạng 1789 đã có những ảnh hưởng trực tiếp đối với sự phôi thai của cách mạng Nga. Vì chúng ta đều biết rằng cuộc cách mạng 1917 được tiến hành dưới chiêu bài của lý thuyết mác-xít, và Marx đã một phần xây dựng quan niệm cách mạng của mình trên sự nghiên cứu cuộc cách mạng 1789, nhất là nghiên cứu về Ba-lê Công xã.

- Trích -

0972 873 962