Danh mục Nghiêm Xuân Hồng

LUYẾN ÁI QUAN 

Ấn phẩm "Luyến ái quan" của tác giả Nghiêm Xuân Hồng, sách do nhà xuất bản Quan Điểm ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa cẩn thận. Ruột đẹp, chữ rõ. Sách dày 360 trang, lõi sách chắc chắn. Luyến ái là một danh từ mênh mang, rộng rãi hơn nhiều. Vì ngoài tình đôi lứa, con người còn bị suy động bởi nhiều thứ tình yêu khác như: tình bè bạn, tình...
0972 873 962