Danh mục Nghiêm Xuân Hồng

CÁCH MẠNG VÀ HÀNH ĐỘNG

Ấn phẩm "Cách mạng và hành động" của tác giả Nghiêm Xuân Hồng, do Quan Điểm ấn hành lần thứ hai năm 1969. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn đủ bìa gáy, dày 404 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. Nhiều sử gia thường vẫn mang so sánh cuộc cách mạng Nga 1917 với cuộc cách mạng Pháp 1789, để tìm hiểu những điểm tương tự cùng những trạng thái khác biệt. Sự so sánh là điều cần thiết, vì cả hai điều là những cuộc cách mạng lớn lao gây ảnh hưởng sâu rộng và hơn nữa, cuộc cách mạng...

LUYẾN ÁI QUAN 

Ấn phẩm "Luyến ái quan" của tác giả Nghiêm Xuân Hồng, sách do nhà xuất bản Quan Điểm ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa cẩn thận. Ruột đẹp, chữ rõ. Sách dày 360 trang, lõi sách chắc chắn.  Luyến ái là một danh từ mênh mang, rộng rãi hơn nhiều. Vì ngoài tình đôi lứa, con người còn bị suy động bởi nhiều thứ tình yêu khác như: tình bè bạn, tình anh em, tình phụ tử, tình mẫu tử, tình yêu đối với giống nòi hoặc...
0972 873 962