CĂN BẢN TRIẾT LÝ TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CBTLTVHVN-T-1-2
Tác giả: Kim Định
Nhà xuất bản: Thanh Bình
Số trang: 207

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Căn bản triết lý trong văn hóa Việt Nam" của tác giả Kim Định, do Thanh Bình xuất bản năm 1967. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên vẹn bìa gáy, dày 207 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn.

Hiện nay có ba xu yếu trong thế giới là Cá nhân hóa (individuation), Đoàn lũ hóa (masification), và Nhân cách hóa (Personification).

Trong ba xu hướng đó ta thấy Tây Âu chú trọng mạnh đến cá nhân hóa: đề cao nhân phẩm nhân cách và tự do con người. Trắc nghiệm cũng như sự hướng nghiệp được đẩy mạnh là cố giúp cho mỗi cá nhân phát huy những khả năng riêng biệt.. Đó là điều rất đáng quý nhưng về phía công thể vì thiếu một chủ hướng mạnh nên tự do dễ đốc ra vô kỷ luật.

Thế giới tự do thì cho tự do phát triển không chỉ ra được hướng nào, nên tự do cá nhân sẽ dễ biến thành cá nhân chủ nghĩa, không đặt nổi nền tảng cho mối liên đới của nhân loại, những tương giao giữa con người.

- Trích -

0972 873 962