Thanh Bình

LOA THÀNH ĐỒ THUYẾT 

Ấn phẩm "Loa thành đồ thuyết" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản Thanh Bình ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, được bao bìa cẩn thận. Chữ rõ không bị nhòe. Sách gồm 187 trang, lõi sách chắc chắn. Là tác phẩm nằm trong bộ 35 cuốn triết lý An vi của Kim Định. Giáo sư Kim Định tên thật là Lương Kim Định, là triết gia, linh mục Công giáo. Sinh ngày 15/6/1915 tại...

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Ấn phẩm "Triết lý giáo dục" của tác giả Kim Định, do nhà xuất bản Thanh Bình ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy, ruột sách đầy đủ trang. Sách được bao bìa cẩn thận và dày 184 trang, lõi sách chắc chắn. Giáo sư Kim Định tên đầy đủ là Lương Kim Định (15 tháng 6 năm 1915 – 25 tháng 3 năm 1997) là giáo sư, nhà triết học, linh mục Việt Nam. Ông...
0972 873 962