Chân Lưu

MẢNH VỤN VĂN HỌC SỬ - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm “Mảnh vụn văn học sử” của tác giả Bằng Giang được nhà xuất bản Chân Lưu ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc rất đẹp, lõi sách đẹp. Sách là ẩn bản đặc biệt, giấy trắng, dày, lõi sách chắc chắn. “Việc làm trước mắt là sưu tầm và phổ biến để thống nhất chỉ đòi hỏi một thời gian ngắn. Còn việc làm về lâu dài là việc chú giải, san định. Làm được những công việc kể trên là gom góp những mảnh vụn văn học sử lại để...
0972 873 962