CHÍ TÔN CA - BHAGAVAD GITA

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CTCBG
Tác giả: Sử thi Ấn Độ
Dịch giả: Nguyễn Quỳnh
Nhà xuất bản: Quảng Hóa
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 730

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Chí Tôn Ca - Bhagavad Gita” do Cơ sở Phát triển Văn hoá Quảng Hoá xuất bản năm 1972, Nguyễn Quỳnh dịch. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 730 trang.

Bản thể vô thượng thị hiện trong cõi đời luân lạc dưới vóc thể Tôn giả Krishna, là cõi nguồn của uyên nguyên vô thượng trong vũ trụ. Huân giới tinh thần và vật chất điều khiển cũng như phú tri mọi hoạt động trong vũ trụ là các tinh thần hiện thân cho vinh quanh và quyền năng của Đức Thế Tôn. Người là vị thần điều ngự nội tâm của tất cả phù sinh; bởi vậy chỉ có Người là có thể điều khiển được vũ trụ trong mọi tình trạng biến đổi của vũ trụ, và điều khiển tinh thần sáng tạo, hủy diệt, hành động, kết quả và mọi kinh nghiệm khác. Nói tóm lại, Người là năng lực nằm trong tinh thần tiến hóa của vũ trụ. Nếu không có Người vũ trụ sẽ trống rỗng và không có hiện thế, giống như ảo tưởng nếu không có sa mạc hay giống như một giấc mơ nếu không có tâm hồn đang chìm đắm trong giấc mơ.

- Trích -

0972 873 962