Quảng Hóa

CHÍ TÔN CA - BHAGAVAD GITA

Ấn phẩm “Chí Tôn Ca - Bhagavad Gita” do Cơ sở Phát triển Văn hoá Quảng Hoá xuất bản năm 1972, Nguyễn Quỳnh dịch. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 730 trang. “Mahabharata là một phần sử thi thuộc Kinh Vệ Đà cổ xưa của người Ấn Độ, nối tiếp giờ là Hindu giáo, kể về cuộc chiến tranh hoàng tộc sóng gió. Trong đó, Chí Tôn Ca...
0972 873 962