Quảng Hóa

CHÍ TÔN CA - BHAGAVAD GITA

Ấn phẩm “Chí Tôn Ca - Bhagavad Gita” do Cơ sở Phát triển Văn hoá Quảng Hoá xuất bản năm 1972, Nguyễn Quỳnh dịch. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 730 trang. “Chí Tôn Ca, thông thường còn được gọi là Gìtà, gồm mười tám chương – rút từ Anh Hùng Ca Mahàbhà ra ta trong đoạn bàn về Bhishma, từ phần thứ hai mươi lăm đến phần thứ bốn mươi hai. Gìtà được trình bày thành một cuộc đối thoại giữa tôn giả Krishna...
0972 873 962