CHIẾC LƯ ĐỒNG MẮT CUA

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CLDMC
Tác giả: Nguyễn Tuân
Nhà xuất bản: Lửa Lựu
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 141

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Chiếc lư đồng mắt cua" của tác giả Nguyễn Tuân, do Lửa Lựu xuất bản năm 1968. Ấn phẩm đang được lưu trữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, đủ bìa gáy, dày 141 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn.

Tôi không phải là một kẻ sưu tầm các đồ vật như những người khác thường chơi bắt chén đĩa sứ cổ, chơi tem sống tem chết, bươm bướm ép, các bức họa lẫn cả của người thời trước và người thời bấy giờ, chữ ký đào kép tuồng hát bóng Âu Mỹ cùng là cây cảnh hoặc các thứ báng súng v.v... Của lạ và vật quý trong thế gian, biết thế nào mà kẻ khai cho hết được. Vào các thủ viện bảo tàng khắp các nước mà tìm lấy. Khối.

Tôi không có cái chi cóp nhặt đồ vật, coi cái sinh thủ ấy làm nhẹ. Không những thế, tôi còn thấy cái việc ấy là lụy nữa. Nó buộc con người ta mạnh lắm. Nó cũng như là tình cảm. Thêm vào đời mình một tí là phiên lại tăng thêm một tí.

- Trích -

0972 873 962