Danh mục Nguyễn Tuân

CHÙA ĐÀN

Ấn phẩm "Chùa Đàn" của tác giả Nguyễn Tuân sách do nhà xuất bản Đồ Chiểu ấn hành 197x. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 84 trang, khổ sách lớn, chữ in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn. Quái dị và tuyệt mỹ là hai tính từ dành cho "Chùa Đàn", tác phẩm hội tụ tinh hoa trong văn chương của Nguyễn Tuân. Đa phần người đọc, đặc biệt là...

VANG BÓNG MỘT THỜI - ẤN BẢN TRƯỜNG SƠN

Ấn phẩm "Vang bóng một thời" của nhà văn Nguyễn Tuân do nhà xuất bản Trường Sơn tái bản năm 1968. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa và gáy còn nguyên vẹn, ruột sách sạch sẽ, sách dày 200 trang, lõi sách chắc chắn. Đối với Nguyễn Tuân, “đã là văn thì trước hết phải là văn”. Văn phải đẹp, phải trau chuốt. Cái đẹp ấy đã chi phối cách nhìn của tác giả trên toàn bộ tác phẩm. ...

VANG BÓNG MỘT THỜI - ẤN BẢN CẢO THƠM

Ấn phẩm "Vang bóng một thời" của nhà văn Nguyễn Tuân do nhà xuất bản Cảo Thơm tái bản năm 1962. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách gồm áo ngoài, bìa và gáy còn nguyên vẹn, ruột sách sạch sẽ, giấy trắng, dày và đầy đủ trang. Đối với Nguyễn Tuân, “đã là văn thì trước hết phải là văn”. Văn phải đẹp, phải trau chuốt. Cái đẹp ấy đã chi phối cách nhìn của tác giả trên toàn bộ tác phẩm. ...
0972 873 962