Chiêu Dương

CHÁNH TẢ PHÂN MINH

Ấn phẩm “Chánh tả phân minh” của tác giả Hoàng Lan được nhà xuất bản Chiêu Dương ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 383 trang, lõi sách rất đẹp.  Mục đích của cuốn sách này là để giúp tất cả các em học sinh cũng như độc giả thường phải sử dụng ngôn từ hàng ngày trong lúc viết thư, làm đơn hoặc bất cứ một công việc gì… khỏi phải bối rối, thắc mắc không hiểu mình sử dụng nó đúng hay sai.  Đối với các em...
0972 873 962