CHINH PHỤ NGÂM KHÚC 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CPNKVBTTL
Nhà xuất bản: Tân Việt
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 160
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Chinh phụ ngâm khúc" của tác giả Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm, sách do nhà xuất bản Tân Việt  ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 160 trang. Bản in này có in cả nguyên văn chữ Hán và nguyên văn chữ Nôm ở cuối sách, do giáo sư Văn Bình Tôn Thất Lương dẫn giải và chú thích.

Nước ta dùng chữ Hán mà bồi bổ quốc văn, ngày xưa theo lẽ tự nhiên, mà ngày nay lại cần phải học. Ở chương trình học khóa bộ Quốc gia giáo dục cũng đã có dự trù đến. Trải xem những bản tản văn, vận văn chữ Hán đã diễn ra quốc văn, không bản nào hay bằng " Chinh phụ ngâm khúc" và " Tỳ bà hành ". Tỳ bà hành theo lối phiên dịch từng câu, Chinh phụ ngân theo lối dịch thuật hoặc từng câu, hoặc thêm bớt. Hai lối dịch ấy, lối dịch thuật có dễ hơn lối phiên dịch, nhưng cũng tất phải có khẩu tài và thiên phận cao mới làm nên, mà lối dịch thuật gồm có phiên dịch ở trong vậy. 

Chinh phụ ngâm đây là một khúc ngâm theo âm điệu xưa của Tàu gọi là Cổ nhạc phủ. Những câu ngắn dài không thường, xen lẫn nhau từ ba chữ cho đến mười chữ; lời lẽ thanh tao và bình dị, không khắc hoạch, điêu trác như thơ cận thể. Thể cổ nhạc phủ có từ đời Hán, Ngụy, đến đời Đường. Từ đời Đường về sau thơ có chép luật nhất định gọi là cận thể; Cổ nhạc phủ gọi là Cổ tế. 

0972 873 962