Danh mục Đặng Trần Côn

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC 

Ấn phẩm "Chinh phụ ngâm khúc" của tác giả Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm, sách do nhà xuất bản Tân Việt  ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 160 trang. Bản in này có in cả nguyên văn chữ Hán và nguyên văn chữ Nôm ở cuối sách, do giáo sư Văn Bình Tôn Thất Lương dẫn giải và chú thích. Nước ta dùng chữ Hán mà bồi bổ quốc văn, ngày xưa theo lẽ tự nhiên, mà ngày nay lại cần phải...
0972 873 962