CHINH PHỤ NGÂM VÀ TÂM THỨC LÃNG MẠN CỦA KẺ LƯU ĐÀY

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CPNDATKKLD
Tác giả: Lê Tuyên
Nhà xuất bản: Đại Học Huế
Năm xuất bản: 1961
Số trang: 222
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Chinh phụ ngâm và tâm thức lãng mạn của kẻ lưu đày” do tác giả Lê Tuyên biên soạn, sách được nhà xuất bản Đại Học Huế ấn hành năm 1961. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 222 trang, lõi sách đẹp. 

Chinh Phụ Ngâm thuộc vào hàng tác phẩm đồ sộ và phức tạp trong nền văn chương nước ta. Theo Lê Tuyên, thì “tâm thức lãng mạn” là một tâm thức bao hàm những đặc tính nhân văn, vì lãng mạn, theo như tác giả trình bày không phải là quyền sở hữu của một thi phái nào, mà chính là quyền sống của con người khi đã từng nếm chua cay của cuộc đời nhưng cũng đang muốn biết vì đâu mà có chua cay: 

Nếm chua cay, tấm lòng mới tỏ 

Chua cay này, há có vì ai? 

trong một ý thức tự quy của một kẻ đã mất hết hạnh phúc, đang thấy bị lưu đàu, mà cuộc đời chỉ còn có thể mơ về trong giấc mộng: 

Duy còn hồn mộng được gần, 

Đêm đêm thường đến Giang Tân tìm người. 

0972 873 962