Chính Văn

TẾ BÀO SINH VẬT LOÀI NGƯỜI

Ấn phẩm "Tế bào sinh vật loài người" của tác giả P. T de Chardin do dịch giả Phạm Văn Kha phiên dịch, nhà văn Nguyễn Mạnh Côn giới thiệu và nhập đề, sách được nhà xuất bản Chính Văn ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu Tình trạng đẹp nguyên bìa và gáy. Sách dày 272 trang, ruột đẹp chữ rõ, còn ruy băng, lõi sách chắc chắn.  Người phương Đông đã có ý nghĩ từ lâu rằng không cứ gì loài người mà cả đến bông hoa, quả núi, con sông, vạn vật nhất nhất...
0972 873 962