COI TƯỚNG ĐÀN BÀ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CTDBTL
Tác giả: Tuý Lang 
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 128
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Coi tướng đàn bà” của tác giả Tuý Lang được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, sách dày 128 trang, lõi sách rất đẹp. 

Cuốn “Coi tướng đàn bà” của Tuý Lang được chia làm ba chương: 

  1. Chương thứ nhất luận về tướng cách thế nào là vinh là nhục. Trong chương này ghi thành 20 mục, bàn về các bộ vị hiện trên nét mặt, các loại nốt ruồi có ảnh hưởng quan trọng đến số mạng con người, các vận hạn và 12 cung trong đó có cung Phu Tướng và Tử Tức làm căn bản, cung tài lộc làm hậu thuẫn. 
  2. Chương nhì gồm 8 mục bàn rõ thế nào là 72 tướng cách dâm tiện, liên tiếp đến 36 tướng cách hình phu, khắc tử. Sau kết là 24 nét có phạm an bài. 

Ngược lại có 7 nét hiền và 4 đức sáng của đàn bà mà người khác ngó thấy tướng cách phải khâm phục, kính tôn. 

Cũng trong chương nhì còn nêu rõ thế nào là Thọ, Yêu. 

  1. Chương ba bàn về khi người đàn bà thụ thai cho tới lúc lâm bồn, coi sắc diện để phân loại sanh trai hay gái. 

Tướng là tướng mạo, nhưng cũng có thay đổi nên gọi là tướng cách. Sự thay đổi tướng cách do ở tâm tư hay hành động đều theo luật thừa trừ, gieo nhân ngắt trái. 

Cuốn sách này sẽ giúp bạn nữ nhi hiểu được đời mình, trung gian bằng dòng chữ mà chẳng phải mượn tới đệ tam nhân. 

0972 873 962