CUỘC TIẾN HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CTHVHVNKTQ
Tác giả: Kiều Thanh Quế
Nhà xuất bản: Hoa Tiên
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 220
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Cuộc tiến hoá văn học Việt Nam” của tác giả Kiều Thanh Quế được nhà xuất bản Hoa Tiên tái bản vào năm 1969. Ấn bản đang có mặt tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, ruột sách đầy đủ, người sở hữu trước đã bấm ghim vào sách, lõi sách chắc chắn. 

“Cuộc tiến hoá của văn học Việt Nam” là hình ảnh của con đường diễn tấn của văn học nước ta từ buổi phôi phai đến thời cận đại. 

Cuốn sách này của riêng nó có tính cách một cuộc trình bày những nhận xét mộc mạc của tác giả về quá khứ, hiện tại để lấy nó làm bậc thang nói đến tương lai của văn học Việt Nam. Những nhận xét khả dĩ giúp đã giúp tác giả nghiên cứu, nhận xét văn học nước nhà qua bao nhiêu biến thiên, chi phối bởi các cuộc Các mạng giữa bút lông và bút sắt- hai đại biểu chính thức của văn học Tàu- văn học Pháp- nền móng của văn học Quốc ngữ ngày nay. 

Những biến thiên của các cuộc Cách mạng ấy lần lượt xảy ra theo một trình tự lịch sử; bắt nguồn ngay trong hoàn cảnh cảnh xã hội. 

Bởi thế mà, nếu tiếp sau đây, nếu nền văn học nước ta được sự tình cờ của lịch sử đưa đến thêm một nguồn ảnh hưởng phong phó nữa, dòng văn học nước ta sẽ có thêm màu sắc. Công cuộc nhận xét cuộc tiến hoá văn học ấy sẽ có nhiều nhà văn đảm nhiệm, ở cuốn sách này, độc giả sẽ cùng với tác giả trải qua hai nguồn ảnh hưởng là Hán học và Pháp học. 

0972 873 962