Danh mục Kiều Thanh Quế

CUỘC TIẾN HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM

Ấn phẩm “Cuộc tiến hoá văn học Việt Nam” của tác giả Kiều Thanh Quế được nhà xuất bản Hoa Tiên tái bản vào năm 1969. Ấn bản đang có mặt tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, ruột sách đầy đủ, người sở hữu trước đã bấm ghim vào sách, lõi sách chắc chắn.  “Cuộc tiến hoá của văn học Việt Nam” là hình ảnh của con đường diễn tấn của văn học nước ta từ buổi phôi phai đến thời cận đại.  Cuốn sách này của riêng nó có tính cách một cuộc trình bày những nhận xét mộc mạc của tác...
0972 873 962