D.G.E.HALL

D.G.E.HALL

D.G.E.HALL

Daniel George Edward Hall (1891-1979) là nhà sử học, tác giả và học giả người Anh. Ông đã viết rất nhiều về lịch sử của Miến Điện. Ông từng giữ chức giáo sư về lịch sử Đông Nam Á tại Đại học Cornell và Đại học London - nơi cuối cùng ông trở thành giáo sư danh dự .

Daniel George Edward Hall sinh ngày 17/11/1891 trong một gia đình nông dân ở Hertfordshire , Anh. Nơi giáo dục ban đầu của ông là tại Trường Ngữ pháp Hitchin. Ông vào Khoa Lịch sử tại Đại học King's College London năm 1913 và tốt nghiệp năm 1916 với tấm bằng danh dự hạng nhất về Lịch sử Hiện đại, giành được Giải thưởng Gladstone Memorial. Hall cũng giành được Học bổng Inglis cho phép ông lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học London.

Đầu năm 1919, Hall nhận được vị trí thạc sĩ lịch sử cấp cao tại Trường Ngữ pháp Hoàng gia, Worcester. Cuối năm đó, Hall kết hôn với Helen Eugenie Banks và bắt đầu giảng dạy lịch sử tại Trường Bedales, Hampshire.

Khi dạy ở Trường Bedales , Hall được giao vị trí chủ nhiệm bộ môn lịch sử tại Đại học Rangoon mới thành lập gần đấy.

Năm 1934, Hall buộc phải từ chức chủ tịch của mình ở Rangoon và trở về Anh. Khi trở về Anh, Hall nhận chức Hiệu trưởng Trường Caterham ở Surrey. Hall rời Caterham vào năm 1949 khi ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Khoa Lịch sử Đông Nam Á tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi thuộc Đại học London. Tại SOAS, Hall đã xuất bản Đông Nam Á Sử Lược (1955). Vào tháng 9 năm 1959, Hall nghỉ việc tại Đại học London và nhận chức vụ giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Cornell. Sau khi nghỉ hưu ở Cornell và trở về Anh vào năm 1973, Hall đã xuất bản cuốn tiểu sử của ông về Henry Burney vào năm 1975.

Hall mất ngày 12/10/1979.

 

 • Các tác phẩm:
 • 1922: A Professorship of Far Eastern History JBRS
 • 1925: A Brief Survey of English Constitutional History London: Harrap.
 • 1927: English Relations with Burma, 1587–1686 Journal of the Burma Research Society
 • 1928: Early English Intercourse With Burma, 1587–1743 Rangoon University Publications
 • 1935: A High School British History, 1714–1930, for Burma, India and the East Oxford University Press
 • 1945: Europe and Burma: A study of European Relations with Burma to the Annexation of Thibaw's Kingdom,1886 London: Oxford University Press
 • 1950: Burma London: Hutchinson's University Library
 • 1955: A History of Southeast Asia London: Macmillan Limited (Đông Nam Á Sử Lược)
 • 1955: Michael Symes, Journal of his Second Embassy to the Court of Ava in 1802 London: George Allen and Unwin
 • 1974: Henry Burney: A Political Biography London: Oxford University Press

 

ĐÔNG NAM Á SỬ LƯỢC

Ấn phẩm “Đông Nam Á sử lược” của tác giả D.G.E.Hall được dịch giả Nguyễn Phút Tấn phiên dịch, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa trước, bìa sau được sửa lại, lõi sách rất đẹp. Sách dày 1000 trang. D.G.E.Hall Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á, có mối quan hệ gắn bó lâu đời với các nước trong khu vực. Trải qua quá trình lịch sử hàng ngàn năm, mối giao lưu văn hóa và kinh tế, chính trị và ngoại giao đã...
0972 873 962