ĐÔNG NAM Á SỬ LƯỢC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DNASL
Tác giả: D.G.E.Hall
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 1000

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Đông Nam Á sử lược” của tác giả D.G.E.Hall được dịch giả Nguyễn Phút Tấn phiên dịch, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa trước, bìa sau được sửa lại, lõi sách rất đẹp. Sách dày 1000 trang. D.G.E.Hall

Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á, có mối quan hệ gắn bó lâu đời với các nước trong khu vực. Trải qua quá trình lịch sử hàng ngàn năm, mối giao lưu văn hóa và kinh tế, chính trị và ngoại giao đã hình thành và phát triển.Ngày nay, Việt Nam là một thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), quan hệ láng giềng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Do vậy, việc tìm hiểu lịch sử Đông Nam Á trở thành một nhu cầu thực tế ở nước ta. Tác phẩm Lịch sử Đông Nam Á của D.G.E. Hall được dịch và xuất bản sẽ góp phần giới thiệu về các nước Đông Nam Á và mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng lòng mong mỏi của bạn đọc.

0972 873 962