Danh mục D.G.E.HALL

ĐÔNG NAM Á SỬ LƯỢC

Ấn phẩm “Đông Nam Á sử lược” của tác giả D.G.E.Hall được dịch giả Nguyễn Phút Tấn phiên dịch, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa trước, bìa sau được sửa lại, lõi sách rất đẹp. Sách dày 1000 trang. D.G.E.Hall Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á, có mối quan hệ gắn...
0972 873 962