Dã lan Nguyễn Đức Dụ

MỘT LỖI CHÉP GIA PHẢ

Ấn phẩm "Một lối chép gia phả" của tác giả Dã Lan Nguyễn Đức Dụ, sách do nhà xuất bản Sống ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 130 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Cụ Dã Lan tên thật là Nguyễn Ðức Thu sinh ngày 6/9/1919 tại làng Thượng Cốc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thân phụ là một cựu công chức thời Pháp. Thân mẫu người họ Bùi quê ở làng Phương Điếm cùng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ðầu thập niên 1940 cụ vào miền...
0972 873 962