ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DNQSDCPre75
Nhà xuất bản: Sống mới
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 270

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đại Nam quốc sử diễn ca" của 2 tác giả Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái đồng biên soạn, do 2 ông Ngọc Hồ và Nhất Tâm chú giải, sách được nhà xuất bản Sống Mới ấn hành lần thứ nhất năm 1972, bộ sách được khảo đính các bản nôm Trung Hoa cùng các bản Quốc Ngữ cũ, mới. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách rất đẹp, bìa được gìn giữ cẩn thận, nguyên bìa gáy. Ruột đẹp, không mất trang. Chữ viết rõ ràng. Sách có 270 trang, lõi sách chắc chắn. 

Người Việt Nam là một dân tộc biết tranh đấu, đã sẳn những trang sử oai hùng, đồng thời, họ lại có một tâm hồn nghệ sĩ, nên ngành sinh hoạt nào cũng biểu diễn bằng thi ca. Kho tàng ca dao của chúng ta là một chứng tích cao đẹp và vô cùng quý giá. Khi xưa, chúng ta luôn luôn chép sử bằng chữ Hán, nên không thể phổ biến trong quốc dân. Những tao nhân ưu tú ngày xưa mới dùng chữ Nôm mà chép Việt sử theo thể thơ lục bát, một lối văn vần tinh túy dân tộc, thoát thai từ trong ca dao, làm thành một thứ sử ca để cho các lớp bình dân cùng đọc.

Tác phẩm này có lịch sử hình thành từ thời vua Tự Đức. Năm 1858, vua Tự Đức sai Phan Thanh Giản và Phạm Huy, đương coi sử quán chọn ra người tài để lo sửa chữa một tập sử ca xưa và nối thêm đoạn nữa từ Lê Trịnh đến Lê Chiêu Thống. Ông Lê Ngô Cát và Trương Phúc Hào được chỉ định. Ông Cát lấy sử chữ Hán và đem tinh thần sáng tạo của mình để diễn tả thành lời thơ Nôm, soạn nên một tập trường ca mới. Bản ban đầu có tên là Việt sử quốc ngữ. Sau đó, Phạm Xuân Quế nhuận sắc lại, sửa chữa và đổi tên thành Lịch đại Nam sử Quốc âm ca. Đến khoảng năm 1865, Phạm Đình Toái thấy lời văn của ông Cát thực thà nhưng có phần khó nhớ, đã sửa bản sử ca mới ấy cắt bớt và thêm những chỗ thiếu. Đến năm 1870, sách đã làm xong. Chính vì vậy, tác phẩm này đề tên hai tác giả là Ngô Lê Cát và Phạm Đình Toái. Nhan đề sau cùng của tác phẩm là Đại Nam Quốc sử diễn ca ( tức là Lịch sử nước Đại Nam diễn ra lời ca).

Đọc sách, chúng ta sẽ biết được những giá trị khoa học, giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật chứa đựng trong đó. Sách dựa trên sử cũ, dựa vào truyền thuyết, thần thoại để nói đến nguồn gốc của người Việt. Sách viết về tất cả các đời từ Hồng Bàng đến nhà Thục. Kể từ nhà Triệu đến thời Bắc thuộc. Các cuộc quật khởi của họ Trưng, họ Triệu, Mai Hắc Đế,....Tất cả được diễn bằng thơ ca chữ Nôm. 

Đại Nam Quốc sử diễn ca có 1027 câu lục bát: giữ 396 nguyên tác, đổi mới 631 câu, chép từ đời Hồng Bàng đến hết thời Lê Mạc. Có chú thích bằng Hán văn trên câu thơ Nôm. Tường giải bởi Ngọc Hồ và Nhất Tâm, giáo sư và Ký giả biên tập viên Việt Nam đại từ điển.  

Với sứ mạng gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nổ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn. 

0972 873 962