Danh mục Lê Ngô Cát

ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA 

Ấn phẩm "Đại Nam quốc sử diễn ca" của 2 tác giả Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái đồng biên soạn, do 2 ông Ngọc Hồ và Nhất Tâm chú giải, sách được nhà xuất bản Sống Mới ấn hành lần thứ nhất năm 1972, bộ sách được khảo đính các bản nôm Trung Hoa cùng các bản Quốc Ngữ cũ, mới. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách rất đẹp, bìa được gìn giữ cẩn thận, nguyên bìa gáy. Ruột đẹp, không mất trang. Chữ viết rõ ràng. Sách có 270 trang, lõi sách chắc chắn.  Người Việt...

ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA

Bộ sách "Đại Nam quốc sử diễn ca" do tác giả Lê Ngô Cát & Phạm Đình Toái biên soạn, sách được ông Hoàng Xuân Hãn tựa và dẫn, nhà xuất bản Sông Nhị ấn hành lần đầu tiên năm 1949. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn kèm bản đồ. Cuốn 1 dày 108 trang. cuốn 2 dày 133 trang. Hai cuốn đều đầy đủ bìa, gáy, ruột sách đẹp và đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Bản Đại - Nam Quốc - sử diễn - ca do ông Hoàng Xuân - Hãn phiên - âm theo...
0972 873 962