ĐẠI VIỆT LỊCH TRIỀU ĐĂNG KHOA LỤC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DVLTDKL
Tác giả: Nhiều tác giả
Dịch giả: Tạ Thúc Khải
Nhà xuất bản: Trung Tâm Học Liệu
Năm xuất bản: 1968
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn
GIÁ BÁN: 1.800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đại Việt lịch triều đăng khoa lục" do dịch giả Tạ Thúc Khải phiên dịch, do Trung Tâm Học Liệu ấn hành, sách trọn bộ 2 cuốn: cuốn 1 dày 290 trang, xuất bản 1963 cuốn 2 dày 100 trang, xuất bản 1968, bìa và gáy nguyên vẹn, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.
 
Ghi chép các khoa thi và những người thi đỗ từ đời Lý đến đời Nguyễn.
Quyển Thủ: Các khoa thi thời Lý Trần;
Quyển 1: Từ khoa Bính Ngọ đời Lê Thái Tổ (1426) đến khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 (1502), gồm 23 khoa;
Quyển 2: Từ khoa Ất Sửu, niên hiệu Đoan Khánh thứ 1 đời Lê Uy Mục đế (1505) đến khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Quang Hưng thứ 15 (1592), gồm 37 khoa;
Quyển 3: Từ khoa Ất Mùi, niên hiệu Quang Hưng thứ 18 (1595) đến khoa Đinh Mùi, niên hiệu Chiêu Thống thứ 1 (1787), gồm 67 khoa. Sau đó có Đăng khoa lục hợp biên dẫn (Bài dẫn sách Đăng khoa lục hợp biên) của Lê Nguyên Trung viết năm Thiệu Trị thứ 3 (1843). Kế tiếp chép từ khoa Nhâm Tí, năm Minh Mạng thứ 3 (1822) đến khoa Giáp Thìn, năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), gồm 10 khoa. Tiếp đến có Tục khắc Đăng khoa lục hợp biên tự (Bài tựa về thêm sách Đăng khoa lục hợp biên) của Lê Đình Diên, viết năm Nhâm Tuất, Tự Đức thứ 15 (1862). Sau đó chép từ khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847) đến khoa Nhâm Tuất, năm Tự Đức thứ 15 (1862), gồm 8 khoa.
0972 873 962