ĐẠI VIỆT QUỐC THƯ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DVQTDTHVH
Tác giả: Quang Trung
Nhà xuất bản: Trung Tâm Học Liệu
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 361

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đại Việt Quốc Thư" của tác giả Quang Trung, sách do dịch giả Đình Thụ Hoàng Văn Hòe phiên dịch và chú giải, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu - Bộ Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, sách dày 361 trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.

Đại Việt quốc thư có đầy đủ chi tiết về việc tiếp đãi một phái bộ Trung Hoa, kể cả những văn thư rất linh động về việc điều động, sắp xếp nghi lễ đủ để dựng lại mọi thủ tục có thể dùng làm khuôn mẫu ngoại giao về sau. Ngoài ra nó còn chứa đựng những nội dung đặc biệt có giá trị, là những công văn bí mật của vua Quang Trung trao đổi với nhà Thanh và trát dụ gửi về trong nước cho Phan Văn Lân hay Nguyễn Quang Toản. Qua những công văn ngoại giao được ghi lại trong Đại Việt quốc thư, nhiều chi tiết có thể dùng để kiểm chứng các tài liệu khác viết về thời Quang Trung hoặc có thể dựng lại một cách đầy đủ những sự kiện mà trước nay chưa được biết tới hoặc bị viết sai lệch.

0972 873 962