Dân Sanh phục vụ xã

CẬN ĐẠI VIỆT SỬ DIỄN CA

Ấn phẩm "Cận đại việt sử diễn ca" do tác giả Huỳnh Thiên Kim biên soạn, sách do nhà xuất bản Dân sách Phục Vụ Xã ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 410 trang, kích thước 20x14cm.  Biên khảo một tác phẩm sử ký đã là một việc khó, viết  một quyển sách ghi chép sử bằng thơ lại là một việc càng khó hơn nữa. Thường lịch sử được xem như một khoa học, một khoa học với nhiệm...
0972 873 962