Danh mục

CỐ ĐÔ HUẾ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA TÁC GIẢ

Ấn phẩm “Cố đô Huế” được tác giả Thái Văn Kiểm biên soạn, nhà xuất bản Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1960.  Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, cuốn sách đã được đóng bìa xưa, bìa gốc còn nguyên, có thủ bút và chữ ký của tác giả. Khoảng 10 trang cuối bị mọt ăn một đường nhưng rất may là không ảnh hưởng đến nội dung. Các bản đồ, lược đồ, và tranh trong cuốn sách này có màu sắc rất đẹp.  Trong lịch sử nước ta, mỗi lần thiên di thủ phủ là mỗi lần...
0972 873 962