Danh mục

HOA ĐỒNG CỎ NỘI

Ấn phẩm "Hương đồng cỏ nội" của tác giả Minh Hương, bìa do hoạ sĩ Duy Liêm trình bày theo nghệ thuật phù điêu cổ Việt Nam, được nhà xuất bản Hàn Thuyên ấn hành lần đầu năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, màu sắc còn đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 345 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. “Hoa đồng cỏ nội” là tập biên khảo về thi ca truyền miệng của Minh Hương. Với tập biên khảo nào và qua những vần thơ truyền miệng duyên dáng, linh động. Tác giả...
0972 873 962