Danh mục Albert Camus

BUỒN NÔN

Ấn phẩm “Buồn nôn” nguyên tác "La Nausée" của J.Sartre được chuyển sang Việt văn bởi dịch giả Phùng Thăng, nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc tay gấp, lõi sách rất đẹp. “Buồn nôn” của J.Sartre là một trong những tác phẩm văn học quan trọng nhất thế kỷ XX, đồng thời cũng là một tác phẩm khó đọc, vì ngoài giá trị về phương...

SA ĐỌA

Ấn phẩm "Sa đọa" của tác giả Albert Camus, sách do dịch giả Trần Thiện Đạo phiên dịch và chú giải, sách do nhà xuất bản Giao Điểm ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đủ trang, chữ in rõ ràng, gáy sờn, sách dày 230 trang, lõi sách chắc chắn. Albert Camus (7/11/1913 – 4/1/1960) là tiểu thuyết gia, kịch tác gia, tiểu luận gia, nhà tư tưởng, nhà báo Pháp, sinh ra ở...

SỨ MỆNH VĂN NGHỆ HIỆN ĐẠI 

Ấn phẩm "Sứ mệnh văn nghệ hiện đại" của tác giả Albert Camus sách do dịch giả Trần Phong Giao phiên dịch, được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu với tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bọc cẩn thận, ruột nguyên trang và chữ rõ, lõi sách chắc chắn. Năm 1957 tôi được đọc mấy bài diễn văn sau đây của Albert Camus và có cảm tưởng không bao nhiêu thích thú. Cho nên, hồi cuối...
0972 873 962