Danh mục Bạch Liên

NHỮNG CHUYỆN THẦN QUYỀN VÀ THẦN BÍ TRONG ĐẠO PHẬT

Ấn phẩm “Những chuyện thần quyền và thần bí trong đạo Phật” của tác giả Bạch Liên được ấn hành năm 1963. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp.  Trong cuốn “Những chuyện thần quyền và thần bí trong đạo Phật”, tác giả đã cố gắng thuật lại cho độc giả, nhất là những bạn ái mộ Chơn lý, với hi vọng lớn rằng điều đó sẽ có ích giúp cho độc giả tu hiền phần nào và được góp công vào công việc chấn hưng Phật giáo ở nước ta:  “Ở trần thế...
0972 873 962