Danh mục Bạch Liên

NHỮNG CHUYỆN THẦN QUYỀN VÀ THẦN BÍ TRONG ĐẠO PHẬT

Ấn phẩm “Những chuyện thần quyền và thần bí trong đạo Phật” của tác giả Bạch Liên được ấn hành năm 1963. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp. Trong cuốn “Những chuyện thần quyền và thần bí trong đạo Phật”, tác giả đã cố gắng thuật lại cho độc giả, nhất là những bạn ái mộ Chơn lý, với hi vọng lớn rằng điều đó sẽ...

CON NGƯỜI LÀ AI XUỐNG CÕI TRẦN LÀM CHI

Ấn phẩm “Con người là ai xuống cõi trần làm chi?, của tác giả Bạch Liên được nhà xuất bản Niết Bàn Tùng Thơ ấn hành năm 1949. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, 4 cuốn được đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Bộ sách " Con người là ai xuống cõi trần làm chi" của tác giả Bạch Liên gồm 07...
0972 873 962