Danh mục Chu Vương Miện

PHÍA MẶT TRỜI MỌC

Ấn phẩm "Phía Mặt Trời Mọc" của tác giả Chu Vương Miện, sách do nhà xuất bản Thái Độ ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa, gáy. Bìa sách bị tróc một mảng, ruột đầy đủ trang. Chữ in rõ, lõi sách chắc chắn.  Trong một đêm trăng sáng, Phan Đình Phùng và vua Tự Đức sau khi cùng nhau nói chuyện về "Cần Vương" thì Phan Đình Phùng nhìn trăng mà nói với vua rằng: "- Trăng sáng quá! - Ta không thích trăng, ta thích mặt trời mọc ở phương Tây thôi. - Hoàng thượng...
0972 873 962