Danh mục Churchill

CHURCHILL THIÊN ANH HÙNG CA BẤT TỬ

Ấn phẩm "Churchill thiên anh hùng ca bất tử" của tác giả Churchill, bản Việt ngữ của Bùi Nghi Trang, sách do nhà xuất bản Thủy Chung ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách có kích thước 20x14cm, dày 160 trang. Thiên anh hùng ca là những chữ thật xứng hợp với Winston Churchill. Các sử gia danh tiếng đã liệt bốn lãnh tụ làm nên lịch sử, trong đó có Churchill. Ba người kia là tổng thống Thông Mỹ Roosevelt và hai nhà độc tài:...
0972 873 962