Danh mục D.H. Lawrence

BUỔI SÁNG CUỐI CÙNG

Ấn phẩm "Buổi sáng cuối cùng" của tác giả D.H Lawrence, sách do dịch giả Phan Lệ Thanh chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Khai Hóa ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Nói tới D.H.Lawrence, người ta thường nhắc rới “ Người tình của Chatterley phu nhân”. Hiển nhiên đó là tác phẩm nổi tiếng và tai tiếng nhất của Lawrence....
0972 873 962