Danh mục George Sand

CÁI AO CÓ MA

Ấn phẩm "Cái áo có ma" của tác giả Geogre Sand , sách do dịch giả Đức Hinh chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 194 trang. lõi sách chắc chắn. Geogre Sand nổi tiếng với độc giả Việt Nam qua tập truyện lãng mạn rất xinh xắn: Cô bé Fadette. Nhưng không chỉ là một nhà văn lãng mạn nổi tiếng, Geogre Sand còn là một người phụ nữ hiện đại phi thường, độc lập, hoàn toàn đi...
0972 873 962