Danh mục Henry Bordeaux

DÒNG DÕI ROQUEVILLARD

Ấn phẩm "dòng dõi roquevillard" của tác giả Henry Bordeaux, sách do dịch giả Trịnh Xuân Ngạn chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 338 trang. Henry Bordeaux là tác giả nổi tiếng người Pháp với khối lượng tác phẩm đồ sộ hơn 200 tác phẩm. Ở Việt Nam các tác phẩm của ông chưa được nhiều người Việt biết đến nhiều. Nhưng có câu trích được nhiều người biết đến:...
0972 873 962