Danh mục Henry Miller

THẾ GIỚI TÍNH DỤC 

Ấn phẩm "Thế giới tính dục" của tác giả Henry Miller do dịch giả Hoài Khanh phiên dịch, sách được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách được bao bọc cẩn thẩn. Ruột sách không bị mất trang, chữ rõ không nhòe. Sách gồm 200 trang, lõi sách chắc chắn. " Các luật lệ và phong tục của chúng ta có liên quan với đời sống xã hội, cuộc...
0972 873 962