Danh mục Hoàng Diệp

CHẾ LAN VIÊN THI SĨ TIỀN CHIẾN

Ấn phẩm “Chế Lan Viên” của tác giả Hoàng Diệp do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa của Phạm Thắng, lõi sách và gáy sách đẹp, không bị gãy, rách. Ở đây, ta gặp gỡ Chế Lan Viên qua vần thơ, qua câu chữ của ông dù chỉ một tập thơ rất nhỏ, rất ngắn và một áng văn xuôi cũng không phải dài. Nhưng tập thơ gọn nghẽ đã mang lại nhiều kinh dị và hãi hùng cho chúng ta vì nó...
0972 873 962