Danh mục Hoàng Ngọc Biên

MARCEL PROUST - CON NGƯỜI XÃ HỘI - BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Marcel Proust - Con người xã hội" của tác giả Hoàng Ngọc Biên , sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp và đầy đủ trang, sách dày 160 trang, lõi sách chắc chắn. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust ( 10 tháng 7 năm 1871 -...
0972 873 962