Danh mục Huỳnh Thiên Kim

CẬN ĐẠI VIỆT SỬ DIỄN CA

Ấn phẩm "Cận đại việt sử diễn ca" do tác giả Huỳnh Thiên Kim biên soạn, sách do nhà xuất bản Dân sách Phục Vụ Xã ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 410 trang, kích thước 20x14cm. Biên khảo một tác phẩm sử ký đã là một việc khó, viết một quyển sách ghi chép sử bằng thơ lại là...

CẬN ĐẠI VIỆT SỬ DIỄN CA - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Cận đại việt sử diễn ca" do tác giả Huỳnh Thiên Kim biên soạn, sách được nhà xuất bản Dân Sanh Phục Vụ Xã ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách là ấn bản đặc biệt giấy trắng dày, được đóng bìa xưa, còn bìa gốc, sách dày 410 trang, ruột đẹp và đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Biên khảo một tác phẩm sử ký đã là một việc khó, viết...
0972 873 962