Danh mục John Steinbeck

CHÙM NHO UẤT HẬN

Ấn phẩm "Chùm nho uất hận" được dịch từ nguyên tác "The Grapes of Wrath" của tác giả John Steinbeck. Sách do dịch giả Võ Lang phiên dịch, được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu đủ bộ 2 cuốn, sách có tình trạng đẹp nguyên bìa, gáy, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Chùm nho uất hận bao gồm 30 chương, phản ánh những biến đổi sâu sắc trong nông thôn nước Mỹ khoảng những năm đầu thế kỷ 20 dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của thời đại công nghiệp hóa. Với tác phẩm này,...
0972 873 962