Danh mục Lê Hữu Trác

HẢI THƯỢNG Y TÔN TÂM LĨNH

Bộ sách "Hải thượng y tôn tâm lĩnh" của tiên sinh Lê Hữu Trác do dịch giả Đình Thụ Hoàng Văn Hòe và Hoàng Đình Khoa dịch giải, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 5 cuốn, sách đẹp, đầy đủ bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Bộ sách gồm 5 cuốn, tập hợp những bài thuốc hay nhất của lương y Hải Thượng Lãn Ông. Sách là do tiên sinh Lê Hữu Trác viết ra nêu lên các chứng bệnh và cách chữa trị, sách viết rất rõ...
0972 873 962