Danh mục Lê Tắc

AN NAM CHÍ LƯỢC

Bộ sách “An Nam Chí Lược” của tác giả Lê Tắc do Viện Đại Học Huế ấn hành năm 1961. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, ruột sách rất đẹp,  lõi sách còn rất đẹp.  “Song song với việc biên mục Châu bản triều Nguyễn, Uỷ ban phiên dịch Sử lịệu Việt Nam đã lập một kế hoạch riêng để hiệu đính và phiên dịch các bộ sử Việt Nam. Theo kế hoạch này, các phiên dịch viên trong Uỷ Ban đã tham khảo các truyền bản tàng trữ tại các thư viện...

AN NAM CHÍ LƯỢC - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA

Bộ sách “An Nam Chí Lược” của Lê Tắc do Viện Đại Học Huế ấn hành năm 1961. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc còn nguyên, đã được đóng bìa cứng ở ngoài, lõi sách còn rất đẹp.  “Song song với việc biên mục Châu bản triều Nguyễn, Uỷ ban phiên dịch Sử lịệu Việt Nam đã lập một kế hoạch riêng để hiệu đính và phiên dịch các bộ sử Việt Nam. Theo kế hoạch này, các phiên dịch viên trong Uỷ Ban đã tham khảo các truyền bản tàng trữ tại các thư...
0972 873 962