Danh mục Léon Tolstoi

KHÚC NHẠC MÊ LY

Ấn phẩm "Khúc nhạc mê ly" của tác giả Léon Tolstoi do dịch giả Trần Văn Điền chuyển ngữ Việt văn, sách được nhà xuất bản Đất Sống ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, dày 216 trang, lõi sách chắc chắn. Hôm ấy là ngày đầu xuân, cuộc hành trình của chúng tôi buốc sang ngày thứ hai. Những hành khách đi những nơi gần, lên lên xuống xuống, chỉ có ba người...
0972 873 962