Danh mục Mario Puzo

ĐẤT TIỀN ĐẤT BẠC

Ấn phẩm "Đất tiền đất bạc" của tác giả Mario Puzo, sách được dịch giả Ngọc Thứ Lang phiên dịch, do nhà xuất bản Trí Dũng ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, đầy đủ trang, sách dày 375 trang, lõi sách chắc chắn. Nếu người đọc thấy hào hứng ở những cảnh bắn giết máu óc tùm lum ở mỗi trang sách. Mới đi sâu vào hai xã hội bí mật nhất và bẩn nhất Mỹ quốc là: Mafia và Hollywood thì đọc "Đất tiền đất bạc"...
0972 873 962