Danh mục Nam Cao

LÁ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA TÁC GIẢ

Ấn phẩm "Lá" của tác giả Văn Cao, Sách do nhà xuất bản Tác Phẩm Mới ấn hành lần thứ nhất năm 1988. Bìa do họa sĩ Trần Ngọc Quy trình bày. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình  trạng rất đẹp, sách có thủ bút và chữ ký của tác giả.   Lá là tập thơ duy nhất của Văn Cao, được xuất bản năm 1988 khi ông đã được sáu mươi sáu tuổi. Tập thơ gồm 28 bài đã khẳng định tài năng của ông không chỉ xuất chúng ở âm nhạc, hội hoạ mà còn ở cả thi ca. Ở đó, có tình yêu,...
0972 873 962