Danh mục Nguyễn Bính

LỠ BƯỚC SANG NGANG

Ấn phẩm " Lỡ bước sang ngang" của nhà thơ Nguyễn Bính được nhà xuất bản Hương Sơn tái bản năm 1958. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa, gáy sách bị sờn, ruột dày 84 trang, ruột đầy đủ. ...
0972 873 962