Danh mục Nguyễn Bỉnh Khiêm

TIẾNG SẤM BẠCH VÂN

Ấn phẩm "Tiếng sấm bạch Vân" của Tác giả Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, sách do nhà in Đức Phổ in năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên vẹn bìa gáy, ruột sách đẹp, dày 32 trang, lõi sách chắc chắn. Nguyễn Bỉnh Khiêm ( 1491 – 1585), tên huý là Văn Đạt tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân am cư sĩ , được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu...
0972 873 962